Aby zamówić ubezpieczenie
Car Assistance Polska na 14 dni:

1. Przygotuj dowód rejestracyjny samochodu
2. Zrób skan kodu Aztec z dowodu rejestracyjnego telefonem
3. Zamów kontakt