0 zł za assistance
od awarii i wypadku
1. Wybierz pakiet
2. Przygotuj dowód rejestracyjny samochodu
3. Zrób skan kodu Aztec telefonem
4. Odbierz polisę

Znajdź assistance samochodowe dla siebie

Co zawiera assistance?

  • Suma ubezpieczenia: 2000 EUR
  • Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia
  • Holowanie do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego: limit 50 km
  • Dostarczenie paliwa
  • Infolinia motoryzacyjna

Dla kogo jest assistance?

  • Assistance od wypadku i aktów wandalizmu: auta osobowe do 20 lat
  • Assistance od wypadku, awarii, aktów wandalizmu: auta osobowe do 15 lat
  • Samochód zarejestrowany na osoby fizyczne
  • Ochrona zaczyna się najwcześniej po 3 dniach od aktywacji polisy

Jakie są pakiety assistance?

Car Assistance Polska

7 dni 0 zł* / 60 zł Zamów
14 dni 75 zł Zamów
1 rok 150 zł Zamów

Car Assistance Europa**

7 dni 95 zł Zamów
14 dni 115 zł Zamów
1 rok 220 zł Zamów


* W przypadku zakupu ubezpieczenia OC, OC/AC lub turystycznego o wartości 150 zł.

** Pakiet Europa ochroną ubezpieczeniową obejmuje zdarzenia assistance powstałe na na terenie Polski oraz następujących państw: Austrii, Belgii, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltaru, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Lichtensteinu, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Macedonii Północnej, Mołdawii, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Rosji (tylko europejska część Rosji), San Marino, Serbii, Kosowa, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji (tylko europejska część Turcji), Ukrainy (z wyłączeniem Krymu i terenów objętych sankcjami międzynarodowymi), Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.